پـیکـاپ پـــاسپـورت کانادا | آنکارا

پیکاپ پاسپورت کانادا از آنکارا

پروسه پیک آپ پاسپورت در دفاتر وک و سفارت کانادا در یکی از شهرهای استانبول یا آنکارا انجام می‌شود. اگر در کشور ترکیه، امارات، ارمنستان یا دیگر کشورهای همسایه پروسه انگشت نگاری خود را انجام داده باشید، می‌توانید پیکاپ ویزای کانادا را در کشور ترکیه انجام دهید.

در این پروسه کارگزار پاسپورت متقاضی را با مدارک مورد نیاز به دفتر VAC در آنکارا می فرستد. پس از چند روز کاری پاسپورت ها به سفارت کانادا ارسال می شود و برچسب ویزا چسبانده می شود. سپس پاسپورت ها به آدرس کارگزار ارسال می شود و کارگزار پاسپورت های مهر شده را به ایران می فرستد.

 

مدارک پیکاپ ویزای کانادا از آنکارا


ویزای مهاجرتی:

• پاسپورت معتبر و دارای امضا
• پرینت ایمیل سفارت
• تکمیل صفحه آخر ایمیل سفارت (شامل نام کوچک متقاضی، قد، رنگ چشم، ایمیل، آدرس و شماره تلفن)
• دو قطعه عکس ۵*۷ (که یک قطعه از آن مهر محل عکاسی را داشته باشد)
• فرم وکالت
ویزای غیر مهاجرتی:
• پرینت ایمیل سفارت
• پاسپورت معتبر و دارای امضا
• رسید انگشت نگاری VAC
• فرم وکالت