پـیکـاپ پـــاسپـورت لیتوانی | آنکارا

پیکاپ پاسپورت لیتوانی از آنکارا

لیتوانی سفارت فعالی در ایران ندارد. بنابراین خدمات پیکاپ ویزای لیتوانی از آنکارا ارائه می شود.

اولین و مهمترین مرحله برای پیکاپ درخواست ویزا تکمیل مدارک است. چون باید مدارک پرسنلی خود را به وکیل بدهید. یکی از مهمترین مدارک مورد نیاز پرینت ایمیل و پاسپورت است که باید به نماینده قانونی خود ارائه دهید.
خدمات پیکاپ پاسپورت فرآیند بسیار ظریفی است و فاکتور سرعت و به خصوص امنیت پاسپورت نقش مهمی در این فرآیند ایفا می کند با انتخاب مجموعه ویزامون برای انجام این کار،در زمان و هزینه خود صرفه جویی نمایید.