پـیکـاپ پـــاسپـورت انگلیس | دبی

پیکاپ پاسپورت انگلیس از دبی

در راستای انجام خدمات پیکاپ ویزای انگلستان از طریق امارات، پاسپورت ها روزانه به دبی پست می شوند.

نهایتا پاسپورت شما 3 الی 4 روز بعد در سفارت انگلیس تحویل داده می شود و پس از اتمام کار اداری، پاسپورت شما در اسرع وقت به ایران برای شما پست می شود. زمان دقیق دریافت ویزای انگلستان در امارات را نمی توان تعیین کرد، اما معمولاً 2 هفته طول می کشد.

 

مدارک پیکاپ ویزای انگلیس از امارات
پاسپورت معتبر و دارای امضای متقاضی
ایمیل سفارت
وکالت‌نامه
اصل رسید واریز وجه سفارت