پـیکـاپ پـــاسپـورت انگلیس | ایروان

پیکاپ پاسپورت انگلیس از ایروان

متقاضیان ویزای انگلیس که از طریق سفارت انگلیس در ایروان اقدام کرده اند، نیازی به مراجعه حضوری به سفارت برای دریافت پاسپورت و ویزا ندارند. در سفر به ارمنستان برای دریافت پاسپورت خود صرفه جویی کنید.
برای دریافت ویزای انگلستان در ایروان با کمترین هزینه و کمترین زمان می توانید از خدمات ویزامون استفاده کنید تا پاسپورت خود را از سفارت انگلستان دریافت کرده و در ایران دریافت کنید.

 

مدارک مورد نیاز برای پیکاپ ویزای انگلیس

وکالت نامه انگلیس در کشور مورد نظر
ایمیل جواب سفارت
اصل رسید به همراه بارکد سفارت
اصلی پاسپورت فرد متقاضی