ویــــزا توریستی یــونــــان

ویزای توریستی یونان

نوع ویزا : ویزای توریستی

کشور : یونان

ویزای توریستی یونان به متقاضیانی اعطا می شود که فقط برای مقاصد گردشگری به این کشور سفر می کنند. این ویزا برای بازدید از خانواده و دوستان بسیار مناسب است. ویزای توریستی یونان به طور کلی نود روز اعتبار دارد و می توان از آن استفاده کرد.

جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.