ویــــزا ترانسفر یــونــــان

ویزای ترانسفر یونان

نوع ویزا : ویزای ترانسفر

کشور : یونان

ویزای نوع A یونان که به عنوان ویزای ترانزیت نیز شناخته می شود. برای اقامت کوتاه چند ساعته در فرودگاه صادر می شود. اگر قصد پرواز به کشور ثالثی را دارید و در مسیر آن کشور نیاز به توقف و تعویض هواپیما در یکی از فرودگاه های یونان دارید، به این ویزا نیاز خواهید داشت. توجه داشته باشید که حق خروج از فرودگاه را ندارید.

جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.