ویــــزا تحصیلی یــونــــان

ویزای تحصیلی یونان

نوع ویزا : ویزای تحصیلی

کشور : یونان

اگر قصد تحصیل در یونان یا تحصیل در دانشگاه های یونان را دارید، به ویزای تحصیلی یونان نیاز دارید. برای تحصیل در این کشور ابتدا باید پس از ارسال درخواست تحصیل در مرکز آموزشی از یکی از دانشگاه ها و مراکز آموزشی آن نامه پذیرش دریافت کنید.

جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.