ویــــزا تجاری یــونــــان

ویزای تجاری یونان

نوع ویزا : ویزای تجاری

کشور : یونان

 ویزای تجاری یونان یکی از ویزاهای مهم این کشور به حساب می آید که به منظور انجام ملاقات های تجاری، سرمایه گذاری، کارآفرینی، توسعه کار و .. صادر می شود.

جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.