ویــــزا ترانسفر هــنــــد

ویزای ترانزیت هند

نوع ویزا : ویزای ترانزیت

کشور : هند

یکی دیگر از راه های سفر به هند و دیدن جاذبه های آن گرفتن ویزای هند تحت عنوان ویزای ترانزیت هند است. با افزایش اعتبار این نوع ویزای هند به 72 ساعت، این کشور توانسته تجار و بازرگانان زیادی را به عنوان گردشگر به این کشور جذب کند. این نوع ویزای هند نه تنها باعث افزایش درآمد گردشگری و رونق اقتصادی در سال شد، بلکه باعث جذب گردشگران از سراسر جهان شد و منفعت خوبی برای بازرگانان برای بازدید از جاذبه های این کشور بود.
جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.