ویــــزا ترانسفر هــــلنــد

ویزای ترانزیت هلند

نوع ویزا : ویزای ترانزیت

کشور : هلند

نوع دیگری از ویزای کوتاه مدت هلند که به دارندگان آن اجازه می دهد بدون خروج از کشور وارد فرودگاه هلند شده و به کشور مبدا سفر کنند، ویزای ترانزیت هلند یا ویزای شینگن نوع A یا ATV است. این ویزا به شما اجازه خروج از فرودگاه هلند را نمی دهد و فقط برای ترانسفر استفاده می شود.

در صورت داشتن یکی از شرایط زیر دیگر نیازی به ویزای ترانزیت هلند ندارید:
• اگر ویزا یا اجازه اقامت در منطقه شینگن یا انجمن تجارت آزاد اروپا دارید.
• اگر ویزای کانادا، ژاپن یا ایالات متحده دارید.
• مجوزی داشته باشید که بازگشت نامحدود به آندورا، سان مارینو، کانادا، ژاپن و ایالات متحده را تضمین می کند.
• اعضای خانواده ساکن در منطقه شینگن، منطقه اقتصادی اروپا یا سوئیس
• دارای گذرنامه دیپلماتیک یا خدماتی یا گذرنامه خدمتی هستند که فقط برخی از کشورها را پوشش می دهد.
• خدمه هواپیما در حال انجام وظیفه در فرودگاه یا اعضای سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی

جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.