ویــــزا تجاری هــــلنــد

ویزای تجاری هلند

نوع ویزا : ویزای تجاری

کشور : هلند

اگر برای سفر تجاری، شرکت در کنفرانس، انجام امور تجاری یا برگزاری یک جلسه تجاری برای امضای قرارداد و مواردی از این قبیل در کشور هلند هستید، میبایست ویزای تجاری هلند که یک ویزای کوتاه مدت است را درخواست دهید.
اگر توسط یک شرکت یا کارفرما در هلند دعوت شده اید، باید نامه یا دعوت نامه ای از طرف شرکت یا نامه ای از یک کارفرما در هلند و کارائیب به سفارت ارسال کنید. این نامه ها باید حاوی اطلاعاتی در مورد کار شما و دلیل سفر شما به هلند باشد.
ویزای تجاری هلند که برای شهروندان ایرانی صادر می شود و دارنده آن می تواند برای سفر کاری به هلند یا بازدید از نمایشگاه و شرکت در کنفرانس از آن استفاده کند و حداکثر مدت اقامت در این کشور با ویزای تجاری 90 روز می باشد.

جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.