ویــــزا توریستی فرانســــه

ویزای توریستی فرانسه

نوع ویزا : ویزای توریستی

کشور : فرانسه

اگر قصد دارید به فرانسه سفر کنید، ممکن است ابتدا نیاز به درخواست ویزای توریستی فرانسه، بسته به ملیت خود داشته باشید. ویزای توریستی فرانسه به شما امکان می دهد در هر دوره 180 روزه حداکثر 90 روز در فرانسه بمانید. به جز مواردی که ویزای شما به عنوان ویزا با اعتبار منطقه ای محدود علامت گذاری شده است، به طور کلی مجاز به سفر به سایر کشورهای شینگن با این ویزا در آن زمان هستید.
اعتبار ویزای شما بستگی به سفارتی دارد که آن را برای شما صادر کرده است. حداکثر اعتبار ویزای توریستی فرانسه می تواند سه ماه در نیم سال باشد.اکنون سفارت می تواند برای مدت زمان مورد نیاز، یعنی ده روز، سه هفته یا حتی سه یا پنج روز، ویزا صادر کند. از طرف دیگر، به خصوص اگر به طور مکرر به منطقه شینگن سفر می کنید، می توانید ویزای چند بار ورود 3 ماهه معتبر دریافت کنید.
لطفا قبل از هرگونه اقدام جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.