ویــــزا ترانسفر فرانســــه

ویزای ترانزیت فرانسه

نوع ویزا : ویزای ترانزیت

کشور : فرانسه

ویزای ترانزیت فرانسه نوعی ویزای کوتاه مدت برای متقاضیانی است که قصد اقامت موقت در منطقه فرودگاه بین المللی فرانسه را دارند. شما مجاز به ورود به فرانسه و شهرهای آن با ویزای ترانزیت فرانسه نیستید.
ویزای ترانزیت فرانسه به شما اجازه خروج از فرودگاه های فرانسه را نمی دهد، فقط برای تغییر پرواز و رسیدن به مقصد صادر می شود. ویزای ترانزیت برای افرادی مناسب است که در سفرهای خود به کشورهای خارج از حوزه شینگن مجبور به استفاده از خاک فرانسه و سفر با هواپیما در فرودگاه ها می شوند.

جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.