ویــــزا ترانسفر ســوئـــــیس

ویزای ترانزیت سوئیس

نوع ویزا : ویزای ترانزیت

کشور : سوئیس

با داشتن ویزای ترانزیت سوئیس، شما می توانید در یکی از فرودگاه های شینگن توقف کنید و خطوط هوایی را برای رسیدن به مقصد اصلی خود تغییر دهید. لطفا توجه داشته باشید که با این ویزا اجازه خروج از فرودگاه را ندارید. ویزای ترانزیت به این معنی است که متقاضی از سوئیس به عنوان یک کشور واسط استفاده می کند و تنها با پرواز بعدی فرودگاه را ترک می کند.
جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.