ویــــزا ترانسفر ســوئـــــد

ویزای ترانزیت سوئد

نوع ویزا : ویزای ترانزیت

کشور : سوئد

شما با ویزا ترانزیت میتوانید از طریق سوئد (البته بدون اقامت در سوئد و ترک منطقه حمل و نقل فرودگاه ) به کشور دیگری از شینگن سفر کنید.
این نوع ویزا چندان رایج نیست زیرا شهروندان اروپایی نیازی به چنین ویزا ندارند و برای آنها صادر نمی شود و فقط برای شهروندان کشورهای غیر شنگن اجباری استو هیچ یک از شهروند اروپایی نیازی به ویزای ترانزیت ندارند.

جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.