ویــــزا تجاری ســوئـــــد

ویزای تجاری سوئد

نوع ویزا : ویزای تجاری

کشور : سوئد

ویزای تجاری سوئد یکی از ویزاهای کوتاه مدت است که عموما به افرادی که خارج از معاهده اتحادیه اروپا هستند اعطا می شود. برخی از کارآفرینانی که برای ویزای تجاری سوئد اقدام می کنند قصد سرمایه گذاری در این کشور را از طریق همکاری با یک شرکت سوئدی و یا خرید سهام یکی از این شرکت ها دارند که سفارت سوئد این کار را انجام می دهد. ویزای تجاری برای متقاضی صادر می شود تا به اجازه ورود به سوئد و انجام امور تجاری را بدهد. اگر شما نیز یکی از متقاضیان ویزای تجاری سوئد هستید و می خواهید در مدت زمان کوتاهی این ویزا را دریافت کنید، باید نکات مهم فرآیند دریافت آن را بدانید تا بتوانید اقامت موقت و پس از آن اقامت دائم برای دریافت آن را دریافت کنید.
ویزای تجاری سوئد یکی از ویزاهای کوتاه مدتی است که متقاضی می تواند پس از ورود به سوئد با راه اندازی کسب و کار خود و یا همکاری با سایر شرکت ها ویزای تجاری خود را تمدید کند و پس از گذشت مدت زمان مشخصی بسته به فعالیت تجاری خود، می تواند باشد ویزای تجاری بلند مدت و اقامت دائم این کشور را دریافت نماید.

جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.