ویــــزا ترانسفر ایتــــالیــــا

ویزای ترانزیت ایتالیا

نوع ویزا : ویزای ترانزیت

کشور : ایتالیا

اگر برای سفر به کشورهای غیر شنگن نیاز به توقف کوتاهی در فرودگاه یا بندر ایتالیا دارید، باید برای ویزای ترانزیت ایتالیا اقدام کنید. ویزای ترانزیت فقط برای عبور کردن از ایتالیا استفاده می شود. بسته به نحوه چگونگی سفر شما که با هواپیما باشد یا قایق، دو نوع ویزا ترانزیت وجود دارد: ویزای ترانزیت فرودگاهی و دریایی
ویزای ترانزیت فرودگاهی فقط 24 ساعت اعتبار دارد و دارنده این ویزا برای خروج از منطقه ترانزیت فرودگاه مجاز نیست. ویزای ترانزیت ایتالیا برای سفر دریایی تا پنج روز معتبر است.

جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.