ویــــزا ترانسفر اسپــــانیــــا

ویزای ترانزیت اسپانیا

نوع ویزا : ویزای ترانزیت

کشور : اسپانیا

ویزا ترانزیت در صورت نیاز به سفر به کشوری ثالث از طریق اسپانیا، صادر می شود. با داشتن ویزا ترانزیت اسپانیا حق خروج از فرودگاه را ندارید و فقط می توانید پرواز خود را در یکی از فرودگاه های اسپانیا تغییر دهید و به کشوری غیر شینگن سفر کنید و در واقع ویزای ترانزیت اسپانیا فقط برای متقاضیانی است که قصد عبور از این کشور را دارند و منطقه حمل و نقل فرودگاه را ترک نخواهد کرد.
جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.