ویــــزا ترانسفر آمریکــا

ویزای ترانزیت آمریکا

نوع ویزا : ویزای ترانزیت

کشور : آمریکا

انواع ویزا به دو دسته ویزاهای مهاجرتی و غیر مهاجرتی تقسیم میشوند که ویزای ترانزیت در دسته ویزای غیر مهاجرتی قرار دارد. ویزای ترانزیت تنها برای تردد در یک کشور صادر می شود و دارندگان این ویزا نمی توانند حتی برای مدت کوتاهی در کشور اقامت داشته باشند. این ویزا در دسته ویزاهای کوتاه مدت قرار می گیرد. مسافران از این ویزا برای توقف های کوتاه مدت استفاده می کنند، به عنوان مثال : برای تعویض هواپیما در فرودگاه ها.دارندگان ویزای ترانزیت معمولاً از یک کشور به عنوان واسطه برای سفر به کشور مقصد خود استفاده می کنند.

جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.