ویــــزا تحصیلی آمریکــا

ویزای تحصیلی آمریکا

نوع ویزا : ویزای تحصیلی

کشور : آمریکا

ویزای تحصیلی آمریکا یکی از انواع ویزای غیر مهاجرتی آمریکاست. به طور کلی، هرکسی که بخواهد وارد ایالات متحده آمریکا شود، خواه اقامت موقت در آنجا باشد و یا مادام العمر به ایالات متحده مهاجرت کند، باید برای ویزای ایالات متحده اقدام کند.

 بنابراین، ، متقاضیانی که در هر یک از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی در ایالات متحده پذیرفته می شوند، باید برای ورود به این کشور برای ویزای تحصیلی اقدام کنند.