ویــــزا توریستی آلمان

ویزای توریستی آلمان

نوع ویزا : ویزای توریستی

کشور : آلمان

مهاجرت به آلمان برای بسیاری از افراد سخت است. البته آلمان با بسیاری از کشورها برای تسهیل فرآیند صدور ویزا توافق نامه دارد، اما هنوز افراد زیادی هستند که حتی برای اقامت کوتاه مدت نیاز به ویزا دارند.
اگر می خواهید ویزای آلمان را برای کمتر از سه ماه برای دیدار با خانواده یا دوستان یا سفر دریافت کنید، به ویزای شینگن آلمان نیاز دارید. ویزای توریستی شینگن برای آلمان ویزای صادر شده توسط کشورهای شینگن است و دارنده ویزا شینگن می تواند به آلمان و سایر کشورهای عضو شنگن سفر کنند. ویزای شینگن به صورت برچسب روی پاسپورت متقاضی الصاق می شود.با ویزای شینگن آلمان فقط می توانید به کشورهای شینگن سفر کنید.
به عنوان دارنده ویزای شینگن، نمی توانید کار یا تحصیل کنید. بنابراین اگر می خواهید برای هدفی غیر از گردشگری یا دیدار دوستان و خانواده وارد آلمان شوید، باید با توجه به هدف خود برای ویزای تحصیلی یا ویزای کار یا ویزای دیگری اقدام کنید.

لطفا قبل از هرگونه اقدام جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.