ویــــزا تجاری آلمان

ویزای تجاری آلمان

نوع ویزا : ویزای تجاری

کشور : آلمان

آلمان یکی از بزرگترین کشورهای اروپایی از نظر صنعت و تجارت است. آلمان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را دارد. این کشور محل استقرار شرکت های بزرگ و شناخته شده در سرتاسر جهان با شعبه ها و شرکا در کشورهای دیگر از جمله کشورهای جهان سوم است که اغلب برای تجارت و به آلمان سفر و کار می کنند.
این افراد و سایر اشخاصی که مایل به ورود به آلمان برای مقاصد تجاری هستند، باید برای ویزای تجاری آلمان اقدام کند.ویزای تجاری آلمان یک ویزای کوتاه مدت است که به دارنده آن اجازه می دهد تا برای مدتی وارد آلمان شود. 90 روز در دوره و مدت 6 ماه در آنجا اقامت دارند.این ویزا معمولا برای افرادی صادر می شود که برای تجارت، شرکت در جلسات، عقد قرارداد و غیره به آلمان سفر می کنند.

جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.