وقت سفارت توریستی یــونــــان

وقت سفارت توریستی یــونــــان

نوع وقت سفارت : توریستی

کشور : یونان

ویزای توریستی یکی از ویزاهای کوتاه مدت یونان است. مدت اعتبار ویزای توریستی یونان به تصمیم سفارت و نوع درخواست بستگی دارد، اما به طور کلی ویزای توریستی برای سفرهای تفریحی کوتاه مدت در نظر گرفته شده است.

جهت اخذ ویزا یونان میباست اقدام به گرفتن وقت سفارت این کشور نمائید.

جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.