وقت سفارت ترانسفر یــونــــان

وقت سفارت ترانسفر یــونــــان

نوع وقت سفارت : ترانسفر

کشور : یونان

تعیین وقت سفارت یونان بر عهده کارگزاری vfs است که صدور ویزا، تحویل مدارک، انگشت نگاری، ارسال مدارک به سفارت یونان و غیره را بر عهده دارد. 
پیشنهاد ما برای گرفتن وقت سفارت یونان این است که این امر مهم و وقت گیر را به افراد متخصص و آموزش دیده بسپارید. ویزامون با پرسنل مجرب خود در زمینه ویزا باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های شما می شود .

جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.