وقت سفارت تحصیلی یــونــــان

وقت سفارت تحصیلی یــونــــان

نوع وقت سفارت : تحصیلی

کشور : یونان

اگر قصد تحصیل در یونان یا تحصیل در دانشگاه های یونان را دارید، به ویزای تحصیلی یونان نیاز دارید. برای تحصیل در این کشور ابتدا باید پس از ارسال درخواست تحصیل در مرکز آموزشی از یکی از دانشگاه ها و مراکز آموزشی آن نامه پذیرش دریافت کنید.

همانطور که میدانید جهت اخذ ویزای کشور یونان میباست ابتدا از سفارت این کشور وقت بگیرید.

جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.