وقــت ســـفارت کـــانـــادا تــحصیـلــی

وقت سفارت تحصیلی کانادا

نوع درخواست : اینترنتی

محل درخواست ویزا : ارمنستان، امارات و ترکیه

مرکز درخواست ویزا : کارگزاری VFS 

برای دریافت ویزای دانشجویی کانادا، می توانید به صورت آنلاین (از طریق وب سایت مهاجرت به کانادا) یا به صورت کاغذی (با گرفتن فرم های موجود در وب سایت مهاجرت کانادا، پر کردن و ارسال آنها به یکی از مراکز VAC) اقدام کنید.

در روش حضوری فرد متقاضی می بایست مدارک خود را همراه با فرم درخواست پر شده به کارگزاری های سفارت کانادا موسوم به VAC , VFS واقع در کشورهای همسایه مانند ترکیه، ارمنستان و امارات است ، ارائه دهد. در روش آنلاین که بسیار راحت تر از روش حضوری است، ابتدا در سایت ثبت نام می کنید و اسکن مدارک را ارسال می کنید، سپس فرم درخواست ویزای خود را پر می کنید و درنهایت وقت خود را اخذ می نمائید.

برای ثبت نام آنلاین ویزای کانادا، متقاضی یک ماه از زمان صدور نامه برای انگشت نگاری فرصت دارد تا به یکی از دفاتر VAC و VFS مراجعه کند. انگشت نگاری برای ویزای کانادا یا بیومتریک کانادا یکی از مراحل فرآیند درخواست ویزای کانادا است که هر متقاضی باید شخصاً در یکی از VAC های VFSانجام دهد. به عبارت دیگر درخواست ویزای کانادا تا زمانی که انگشت نگاری صورت نگرفته است کامل نمی شود. لطفا قبل از هرگونه اقدام جهت اخذ وقت سفارت کشور مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.