وقــت ســـفارت فــرانـــسه تــوریستــی

وقت سفارت توریستی فرانسه

نوع درخواست : اینترنتی

مرکز درخواست ویزا : تهران (کارگزاری VFS)

برای مراجعه به سفارت فرانسه می بایست وقت سفارت این کشور را اخذ نمائید . اگر قصد سفر به فرانسه را دارید، ابتدا باید وقت سفارت فرانسه بگیرید. پس از گرفتن وقت سفارت ، می توانید به سفارت یا کارگزاری VFS بروید و برای ویزا اقدام کنید VFS Global یک کارگزار بین المللی در زمینه ویزا است.
ویزای فرانسه مصاحبه نداره و فقط برای تحویل مدارک و انگشت نگاری به سفارت این کشور مراجعه می کنید. در واقع برای گرفتن ویزای فرانسه باید از سفارت وقت بگیرید. البته، هنگام برنامه ریزی سفر به فرانسه، باید کارها را سریع انجام دهید. با خدمات تیم تخصصی ویزامون می توانید در کمترین زمان مراحل اخذ ویزای فرانسه را تکمیل کنید.

لطفا قبل از هرگونه اقدام جهت اخذ وقت سفارت کشور مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.